Participe Delft

Alzheimer Cafés

Dit en meer nieuws in de 10e nieuwsbrief van Alzheimer DWO

Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Elke maand kunnen bezoekers in alle openheid met elkaar praten over een

Groen Verbindt

Het Oranje Fonds start met een speciaal programma

Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen zich fysiek en psychisch beter en krijgen meer en beter contact met buurtgenoten.

Pagina's