Participe Delft

Alzheimer Cafés

Dit en meer nieuws in de 10e nieuwsbrief van Alzheimer DWO

Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Elke maand kunnen bezoekers in alle openheid met elkaar praten over een

Pagina's